Swedish Content Agencies får stark kritik

Elisabeth Lizzy Thörnsten, VD för branschföreningen Swedish Content Agencies (SCA, tidigare Uppdragspublicisterna) och Thomas Barregren, grundare av contentbyrån KNTNT, har olika åsikter om vad en branschorganisations uppdrag ska vara för svenska contentbyråer.

Swedish Content Agencies får stark kritik av Barregren som menar att SCA har ett särskilt ansvar att bevaka den svenska contentbyråbranschen. I artikeln, publicerad på Dagensanalys.se, menar Barregren att “istället för att fylla sitt nyhetsflöde med rewrites av amerikanska bloggar så borde de [SCA, reds. anm.] bevaka och skriva om vad som görs i Sverige inom content marketing”.

Thörnsten kontrar med att braschorganisationen gör löpande utvärderingar av sina aktiviteter och uppmanar Tomas Barregren att bli medlem för fortsatt dialog.

 Annika Englund