Facebook lanserar helt nya annonsprodukter för att locka fler TV-annonsörer

För att underlätta övergången mellan TV och digitalt erbjuder nu Facebook TV-annonsörer ett traditionellt sätt att köpa annonsutrymme baserat på räckvidd, dvs hur många människor annonsören förväntas nå.

1,5 miljarder människor använder Facebook varje månad. Men trots sin storlek och utpräglat digitala spets, måste företaget fortfarande kunna erbjuda annonsköp baserat på gamla mätmetoder – som räckvidd – om de vill nå fler varumärken som fortfarande köper mest TV.

Facebook vill därför övertyga video- och TV-annonsörer att deras investeringar ger bättre avkastning på mobila plattformar, eftersom som människor ägnar mer tid åt sina telefoner än att faktiskt titta på TV.

De nya videoannonsköpen baseras på Nielsens gamla panelbaserademätsystem i kombination med in-app-undersökningar för mobil annonsmätning. Nielsen ratings är ett tittarmätningssystem utvecklat av Nielsen Media Research för att mäta hur stor publiken är för ett tv-program i USA. Så småningom hoppas Facebook att annonsörerna ska uppgradera till mer tidsenliga digitala mättekniker, som till exempel digitala sätt att mäta varumärkeskännedom.

Genom det nygamla annonsköpalternativet som kallats “Target Rating Point Buying” eller TRP-köp, inför Facebook alltså sin egen variant av Nielsens gamla mätsystem som TV-annonsörer har använt i årtionden. De nya annonsalternativen som också kommer att finnas på Facebook-ägda Instagram är särskilt utvecklade för annonsering på mobila enheter. Utrullningen av de nya produkterna sker i samband med New York City Advertising Week som samlar världens största annonsörer och företag på ett och samma ställe.

Facebook och Instagram är världens mest populära smartphoneappar och mer än 75% av kanalernas annonsintäkter kommer från mobila enheter. Facebook växer stadigt som annonsmedium och de nu har 2,5 miljoner aktiva annonsörer totalt, vilket är en ökning med en halv miljon sedan februari i år. Digital videomarknadsföring växer snabbt och förväntas omsätta nästan 15 miljarder dollar år 2019 enligt undersökningsföretaget eMarketer. TV är dock fortfarande störst sett till omsättning, men investeringstakten har stannat av och förväntas växa med bara 2% under samma period till 78 miljarder dollar.