Betalsök är fortfarande relevant men klicken flyttar raskt över till mobilen

Medieplaceringarna i displayannonsering växer lika snabbt som sök enligt flera rapporter, men på de flesta marknader förväntas sök ligga kvar i ledningen som mest effektiva digitalstrategi. Här kommer en snabb översikt över vad marknadsförare och annonsörer lägger sina pengar på under 2016.

Den allra största ökningen förväntas bli på mobilanpassat sök. Under sista halvan av 2015 kom mer än hälften av alla klick från betalsök på mobila enheter. Mobilen står också i fokus för en tredjedel av annonsinvesteringar runt om i världen, enligt uppgifter från marknadsföringsbyrån Kenshoo.

2016 förväntas en genomsnittlig marknadsförare lägga ca 30% av sin budget på onlinemarknadsföring, där sökmotormarknadsföring (SEO och SEM) står för den största andelen andelen av investeringar. Display (bannerannonser, onlinevideo, etc.) kommer på andraplats. Sociala medieinvesteringar fortsätter också växa, med ca 15% av den totala onlinebudgeten. Det är mycket tack vare de sociala nätverkens innovation och lanseringar av nya funktioner för annonsörer.

Under sista kvartalet förra året frågade också undersökningsföretaget AdMedia Partners marknadsförare hur de tänkt fördela sin budget för digitala medier under 2016. Resultatet visade att nyare format som programmatics och nativereklam kommer att öka, framförallt på mobilen, men också att de investeringar som redan görs i sök växer starkt. 40% av de som tillfrågades planerar att lägga mellan 10% och 15% mer på sin sökbudget.